Lärarhack inspirerar till att skapa med kod

KomTek och Kodcentrum vill väcka intresset och stärka lärarnas självförtroende i programmering. Tillsammans bjuder vi in till lärarhack på 9 orter för att inspirera till mer digitalt skapande i skolan.

Sedan hösten 2018 är programmering och digital kompetens inskrivet i läroplanen för grundskolan, men sju av tio lärare saknar grundläggande kompetens i ämnet och många vittnar om att det är svårt att komma igång. Kunskap i programmering och en förståelse för hur digitala tjänster fungerar är ett måste för att våra barn ska kunna vara aktiva medborgare.

Kodcentrum är en ideell förening som introducerar lärare och barn till programmering och digitalt skapande. Genom att vi går ihop med Kodcentrum och erbjuder inspirerande lärarhack vill vi starta nästa våg av lärande där lärare, fritidspedagoger och bibliotekspersonal med flera kan ta ytterligare steg inom digitalisering och programmering i skolan.

Lärarhacken blir en kick-off i programmering och digitalt skapande för både novisa och erfarna. Med spännande talare från näringslivet och workshops på olika teman som knyter an till läroplanen kommer hacken att bjuda på mycket inspiration och lärande. Intentionen med hacket är att lärarna ska gå därifrån och känna sig stärkta och inspirerade till att börja koda med sina elever med en gång och veta vilket stöd de kan få av KomTek och Kodcentrum.

Programmering handlar om att lösa problem, att klura och hitta lösningar tillsammans och att förstå att det nästan aldrig finns ett rätt eller fel svar, utan flera möjliga lösningar. Vi hoppas att lärarna kommer att inspireras till att jobba med programmering i fler ämnen än matte och våga testa sig fram tillsammans med eleverna, säger Disa Jernudd, Generalsekreterare på Kodcentrum. 

Nationella och lokala aktörer som Rymdstyrelsen, AWS, Netmine, Nib, Pricka, Hallands Astronomiska förening kommer att medverka för att berätta om hur digitaliseringen spelar in i näringslivsutvecklingen och dess konkurrensmöjligheter i framtiden. Arbetslivet finns också med som volontärer för att dela med sig av hur programmering är en del av deras arbetsdag och vad man som lärare kan lära sig av en utvecklare.

Orter med lärarhack
Helsingborg 21/10
Eskilstuna 26/10
Falkenberg 27/10
Järfälla 28/10
Hudiksvall 4/11
Värnamo 5/11
Katrineholm 10/11
Halmstad 30/11
Lidingö 3/12

Kontakt KomTek
Fia Juréen
Styrelserepresentant KomTek i Sverige
08-731 38 80
Fia.Jureen@lidingo.se

Kontakt Kodcentrum
Disa Jernudd 
Generalsekreterare, Kodcentrum 
0763-05 65 01 
disa@kodcentrum.se