Starta Komtek

Runt omkring i Sverige finns många bra initiativ för att lyfta intresset för teknik bland barn och unga. Ett sätt kan vara att starta ett Komtek i din kommun. Några av fördelarna med att tillhöra Komtek-gemenskapen är att man får del av de kunskaper och erfarenheter som finns samlade i nätverket. Ofta är man relativt få inom kommunen som jobbar med liknande frågor vilket gör att det krävs stora ansträngningar för att utveckla verksamheten. Det regionala och nationella nätverket finns till hands för erfarenhetsutbyten och kunskapsspridning. Det finns också exempel på Komtek som samarbetar kring lärarfortbildningar, kursverksamhet eller vid framtagande av olika aktiviteter.

Är man nyfiken på Komtek kan det första steget vara att kontakta föreningen, kontaktuppgifter under Kontakt. Nästa steg kan vara att besöka ett eller flera Komtek för att få information och inspiration.

För att underlätta en uppstart finns några saker man kan tänka på:

  • Studera noga konceptets möjligheter och krav. Nedan finns en länk till verksamhetskraven. Finns förutsättningar i kommunen för ett Komtek?
  • Sök så bred förankring som möjligt bland politiker och tjänstemän. Om möjligt, identifiera personer som tidigare visat intresse för frågorna.
  • Tänk långsiktighet, hållbarhet och motståndskraft för förändringar inom alla överblickbara områden.

Verksamhetskrav 2017

Bilaga 1 2017

Bilaga 2 2017

Bilaga 3 2017