Komtek Sverige

Skapa kul teknik!

Vi inspirerar, utmanar och utvecklar ungas intresse för teknik

Komtek erbjuder kursverksamhet inom teknik och entreprenörskap för barn och unga.

Komtek bidrar till ökad kompetens inom teknik och entreprenörskap.

Läs mer om möjligheten att starta Komtek i din kommun.