Komtek Sverige

VERKSAMHET

UTÅTRIKTADE AKTIVITETER

Alla barn kan inte komma till KomTek, då kommer vi till dom! För att så många barn som möjligt ska få prova på teknik och entreprenörskap med KomTeks metodik och förhållningssätt så anordnar vi det vi kallar för utåtriktade aktiviteter. Det kan vara på bibliotek, i gallerior, i samband med lokala och regionala mässor, festivaler och marknader. På platser där många möts och där alla aktiviteter är gratis och utan åldersgräns.