Komtek Sverige

OM KOMTEK

SVERIGE BEHÖVER FLERA INGENJÖRER, TEKNIKER, INNOVATÖRER OCH ENTREPRENÖRER!

Teknik är spännande, lite hemligt, kreativt och kul, men inte svårt. Oavsett om du redan bär med dig kunskap, är nyfiken eller t.o.m. teknikrädd vill vi utmana och väcka nyfikenhet för teknikens härliga värld! Man kan spela både boll och fiol, dansa, rida och mycket mera på sin fritid, men om man gillar att uppfinna, klura och skapa så fanns ingen plattform, ingen plats. Med detta som bakgrund skapades Komtek.

VAD ÄR KOMTEK?

Komtek är plantskolan för blivande tekniker, naturvetare, innovatörer och entreprenörer! Komtek, den kommunala teknik- och entreprenörsskolan, är ingen egentlig skola utan en kommunal verksamhet med inriktning på fritidskurser och stöd för skolan.

  • Till Komtek kommer man om man är nyfiken och vill lära och utforska.
  • Till Komtek kommer man om det kliar i fingrarna och hjärnan.
  • På Komtek är alla sätt att lära, alla metoder, rätt.
  • Komtek är en plats där alla är välkomna.

Ett Komtek kan se ut på många sätt beroende på förutsättningar och ambition hos den egna huvudmannen. Vissa Komtek drivs helt i kommunal regi, andra till viss del med externa finansiärer. Varje Komtek leds av en verksamhetsledare som är pedagogiskt aktiv i verksamheten, och deltar i det nationella och regionala ledningsgruppsarbetet.

Drivkraften och styrkan i Komtek är våra medarbetares engagemang, samlade kompetens, nyfikenhet, glädje och viljan att fylla på och dela med sig av detta både till våra deltagare men också i vårt nätverk!

Våra metoder bygger på att vi är medupptäckare på resan, det entreprenöriella förhållningssättet där testa, prova, försök, inget är fel eller omöjligt är nyckelord och självklara för oss och det praktiska arbetet där vi nyttjar alla sinnen för att lära och förstå.

Tillsammans är vi 60 teknikpedagoger med en enorm kunskaps- och utbildningsbredd. Förutom vår ordinarie personal har vi mer än 250 timanställda handledare. Det kan vara studenter från gymnasiet eller högskolor, universitet med ett eget intresse i teknik, entreprenörskap och pedagogik. Komtek är en stor arbetsgivare, och en fantastisk grogrund för unga medarbetare på väg ut i arbetslivet!

Samverkanspartner

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA)

Cetis

Kodcentrum

Teknikcollege

Teknikföretagen

Skolverket

Womengineer