Komtek Sverige

OM KOMTEK

FÖRENINGEN KOMTEK SVERIGE

Föreningen Komtek Sverige organiserar det nationella nätverket, driver utvecklingen av konceptet samt följer upp efterlevnaden av de nationella verksamhetskraven. Komtek Sverige leds av en styrelse med representanter från alla regioner.

Komtek Sverige ska bedriva en icke vinstdrivande verksamhet baserad på medlemsavgifter och bidrag från kommuner, organisationer, myndigheter och företag. Alla intäkter används i föreningen och inga överskott återgår till medlemmarna. Eventuella överskott under ett år sparas till nästkommande år att användas för den löpande verksamheten enligt styrelsens beslut.