Komtek Sverige

HÄR FINNS VI

Sedan starten 2003 har antalet Komtek vuxit till 16 stycken. Idag har vi en regional indelning: norr, väst, öst och söder. Ju fler Komtek vi är desto fler möjligheter ges att utbyta erfarenheter- och den totala kunskapen och erfarenheten ökar. Att ingå i ett större sammanhang, i hela Sverige, ger oss styrka och framåtdriv.

ESKILSTUNA

Jenny Raabe