Komtek Sverige

HÄR FINNS VI

Komtek har i dagsläget verksamhet i 20 orter . Idag har vi en regional indelning: norr, väst, öst och söder. Ju fler Komtek vi är desto fler möjligheter ges att utbyta erfarenheter- och den totala kunskapen och erfarenheten ökar. Att ingå i ett större sammanhang, i hela Sverige, ger oss styrka och framåtdriv.

ESKILSTUNA

Jenny Raabe

Svenljunga

Ann-Louise Lallo

0325-182 14