Komtek Sverige

VERKSAMHET

Komtek bedriver sin verksamhet i syfte att nå de långsiktiga målen som ska leda till att fler barn och unga, särskilt tjejer, ska bli intresserade av teknik och entreprenörskap. Utforskande, upptäckarglädje, ansvarstagande, initiativförmåga, kreativitet, självständighet och nyfikenhet utgör nyckelord i samtliga kurser och utbildningar. Verksamheten är utformad för att skapa förutsättningar för en jämn könsfördelning bland deltagarna.

Inom ramen för konceptet finns utrymme för den enskilde huvudmannen att utforma verksamheten efter lokala förutsättningar och behov. Gemensamt gäller att man ska genomföra fritidskurser för barn och unga. Vanligt är att Komtek även erbjuder fortbildningar för pedagoger och andra aktiviteter för sina målgrupper. Med utgångspunkt i de egna lokalerna kan ett Komtek också fungera som ett paraply för andra pedagogiska koncept med teknik- och entreprenörskapsinnehåll.