KONTAKTUPPGIFTER

KOMTEK SVERIGE

Ordförande:
Martin Olsson

Postadress:
c/o Komtek
Bildningsförvaltningen Kungsgatan 2 B
64130 Katrineholm

Telefon:
0150 48 82 72

E-post:
info@komtek.se