Komtek Sverige

STARTA KOMTEK

Runt omkring i Sverige finns många bra initiativ för att lyfta intresset för teknik bland barn och unga. Ett sätt kan vara att starta ett KomTek i din kommun. Några av fördelarna med att tillhöra Komtek-gemenskapen är att man får del av de kunskaper och erfarenheter som finns samlade i nätverket. Ofta är man relativt få inom kommunen som jobbar med liknande frågor vilket gör att det krävs stora ansträngningar för att utveckla verksamheten. Det regionala och nationella nätverket finns till hands för erfarenhetsutbyten och kunskapsspridning. Det finns också exempel på KomTek som samarbetar kring lärarfortbildningar, kursverksamhet eller vid framtagande av olika aktiviteter.

Är du nyfiken på KomTek, vill du läsa de aktuella styrdokumenten eller ställa frågor, skriv ett mail till info@komtek.se  

Nästa steg kan vara att besöka ett eller flera KomTek för att få information och inspiration.

Formulär för att skicka in ansökan om att starta KomTek.