Komtek Sverige

VERKSAMHET

SKOLUTVECKLING

Enligt skollagen och läroplanen ska alla skolor ha förutsättningar att bedriva en fullgod teknikundervisning där alla elever får en kreativ, målstyrd och likvärdig teknikundervisning av utbildade lärare. Komtek kan bidra till ökad kompetens inom teknikområdet hos den enskilda kommunens förskolor, grundskolor och gymnasier genom riktade insatser. Inom organisationen finns detaljerade kunskaper om skolans kursplaner och alla aktiviteter kopplas till dem.

LÄRARFORTBILDNINGAR

Idag finns exempel på Komtek som erbjuder olika typer av pedagog- och lärarfortbildningar. Den kompetens av framförallt praktisk teknik som upparbetats inom föreningen gör också verksamheten intressant som samarbetspartner för högre utbildning. I lokala eller regionala sammanhang samarbetar man med:

  • Umeå universitet
  • Mälardalens högskola
  • Södertörns högskola
  • KTH
  • Göteborgs universitet
  • Malmö högskola
  • Högskolan i Skövde
  • Jönköpings universitet
  • Örebro universitet
  • Högskolan i Halmstad

SKOLKLASSBESÖK

Ett Komtek kan komplettera skolundervisningen genom att erbjuda pedagogiska program för skolan.  Det kan handla om kortare eller längre projekt eller teman. I verksamheten kan finnas material, utrustning och kompetens som den enskilda skolan kanske inte har. Att kunna erbjuda en annorlunda lärmiljö kan i sig också vara positivt.

EXEMPEL PÅ ANNAT STÖD

Många Komtek erbjuder kommunens skolor olika typer av utlåningsmaterial för användning i klassrummet. Det kan handla om klassuppsättningar av LEGO eller andra konstruktionsmaterial, olika typer av temalådor eller andra hjälpmedel.