Komtek Sverige

OM KOMTEK

HISTORIA OCH BAKGRUND

Idén till en kommunal entreprenörs- och teknikskola föddes med tanke på att Sverige är i stort behov av att fler flickor och pojkar väljer ett yrke inom teknikområdet och kan se sig själva som framtidens ingenjörer, uppfinnare och entreprenörer. Modellen till Komtek är hämtad från de kommunala musik- och kulturskolorna, som har haft betydelse för framväxten och exporten av svensk musik.

Varför inte göra samma sak med tekniken som med musiken, tänkte Inga Lill Stjerndahl på Nutek. Hennes idé var att kommunala teknikskolan, precis som musikskolan, skulle kunna grundlägga ett intresse och utveckla kunskap, kreativitet och företagsamhet som på sikt gynnar Sverige.

Samtidigt hade Harriet Aurell, inom AMS brytverksamhet, utarbetat en modell för att frigöra kvinnors tekniska förmåga som kallades Teknikan. Den utvecklade hon till en teknikpedagogik för Komtek med ett innehåll som skulle fungera för båda könen.

Komtek-konceptet kom sedan att förverkligas i samarbete med Örebro kommun och svenska ESF-rådet. År 2000 gav Näringsdepartementet Nutek i uppdrag att gå vidare med projektet till fler kommuner, då med namnet kommunal entreprenörs- och teknik­skola.

Konceptet innebar i korthet att:

  • det på Komtek är det minst 50% flickor/kvinnor bland deltagare och personal.
  • Komteks pedagogik ska bygga på glädjen i att skapa med teknikens hjälp.
  • på Komtek lär man sig att skapa rörelser, ljud och ljus med mekanik och elektronik.
  • på Komtek är tekniken genusneutral samt socialt och miljömässigt hållbar.
  • på Komtek uppmuntras och utvecklas kreativitet och företagsamhet.

Hösten 2002 startades Komtek i Örebro som ett projekt inom EU:s Equalprogram med Örebro kommun, Nutek och AMS i ett utvecklingspartnerskap. Komtek hade här också ett transnationellt samarbete med ett holländskt och ett spanskt jämställdhets-projekt inom teknikområdet.

Finansieringen bestod av medel från Nutek, kommunala medel och i några fall ut­vecklingspengar från länsstyrelser, bidrag från stiftelser och EU-pengar. Nutek sam­ordnade också Komteks nätverk och stödde förankringsarbetet i kommunerna. AMS hade ansvarat för utbildning, fortbildning och teknikpedagogisk rådgivning. Equal-projektet och de övriga Komtek utvärderades av Linköpings universitet och Lärarhögskolan i Stockholm. Under Nuteks ledning spreds sedan konceptet över Sverige och nya verksamheter startade i omgångar.

År 2009 avslutar Nutek det entreprenörskapsprogram som Komtek sorterat under och ny huvudman söks. Det resulterade i att Tekniska museet tog över ansvaret som nationell koordinator för Sveriges Komtek.

2013 valde Tekniska Museet och Komteks verksamhetsledare att starta Komtek Sverige, en ideell förening. Tekniska Museet blev istället en Strategisk samarbetspartner.