Komtek Sverige

Nyhetsbrev – 16 juni 2022

Inspirera elever genom teater  – HEDY! The Life &  Inventions of Hedy Lamarr.

I maj fick fick gymnasieelever i Jönköping träffa vetenskapskvinnan Hedy Lamarr, Hollywoods glamorösa vetenskapsgeni på teaterscenen på Upptech. Föreställningen är skriven och framfördes av aktrisen Heather Massie från New York. Under en fängslande timma fick eleverna följa Hedy Lamarr från barndomen och vad som präglade hennes uppväxt och hur den tidens kvinnosyn snävade in hennes livsval. Syftet med föreställningen är att belysa tjejers roll i teknikutvecklingen och med budskapet att lägg samman dina intressen och gör din grej. Tänk stort!

Responsen från eleverna var positiv och stark från både tjejer och killar. Alla berördes av innehållet och fick mycket att reflektera över.

KomTek gör olika satsningar för att få tjejer teknikintresserade såsom teknikkollo, kreativa träffar mm. Detta för att öka tjejers tekniska självförtroende samt ge kunskaper om valmöjlighet inför framtida utbildningar och arbeten.

Pedagogiskt pris till KomTek Köping

Alla KomTek-medlemmar jobbar med digitala verktyg och programmering mot skolor och på fritidskurser. KomTek Köping har belönats med pedagogiskt pris för sitt utomordentliga och kreativa arbete.

I Köping arbetar KomTek främst med att stötta elever och lärare i kommunens grundskolor med teknikundervisningen. Ett stort arbete läggs ner på att underlätta arbetet kring ämnet programmering. KomTek Köping har, för detta, skapat en websida, köpingkodar.nu, vilken bland annat innehåller samlad information om programmering, hjälpmedel, lektionsplanering från förskolan till gymnasiet. Sidan har också tusentals besökare från andra kommuner. Som en följd av arbetet vann KomTeks verksamhetsledare (och enda anställd), Lillian Brevik, ett fint pris:

Pedagogiska priset för förtjänstfullt utvecklingsarbete med digitalisering inom skolverksamheten i Köpings kommun.

Uppdrag i sann entreprenöriell anda i Helsingborg

“Ert uppdrag är att hitta en ny lösning för att transportera människor och fordon mellan Helsingborg och Helsingör och då får ni INTE tänka att vi ska bygga en tunnel eller bro eller använda båtar. Finns det andra sätt som vi kan göra detta på? Här behöver ni tänka nytt, innovativ och smart!”

Under vårterminen har 12 skolklasser i åk 4-6 från 4 olika skolor i Helsingborg arbetat med att lösa ett uppdrag som de fick av KomTek tillsammans med Helsingborgs stadsdirektör Palle Lundberg.

Under en 2-dagars innovationsmässa under öppningsdagarna av H22 visade 85 elever per dag upp sina innovationer och ett vinnande bidrag per dag utsågs av en jury som hade många spännande lösningar att välja bland.

KomTek arbetar med teknik och entreprenörskap och det som ger störst effekt är när eleverna tränas i att tänka så nära ett verkligt scenario som möjligt. I Helsingborg fick eleverna ett uppdrag “på riktigt” som därefter presenterades för verklig mottagare. Man tar elevernas ideer och tankar på allvar och de ser att man kan arbeta med sina styrkor och intressen i sin framtid.Detta höjer både elevers motivation och samarbetet mellan skola och arbetsliv. 

Utbildningar tar hjälp av KomTek

Många års arbete med praktisk teknik på våra KomTek har gjort att vi är duktiga på att gestalta och förklara mekanik, programmering, tekniska system mm utifrån läroplanens innehåll. Detta har medfört många spännande och intressanta samarbeten med universitet, högskola och folkhögskola.

Halmstad Högskola har under många år valt att låta studenterna på Förskollärarutbildningen och Grundlärarutbildningen åk F-3 och åk 4-6  få förmånen att praktiskt prova på mekanik, elektronik, digital konstruktion och programmering på KomTek i Halmstad. 

KomTek i Örebro har haft ett samarbete i över 8 år med Örebro Universitet. KomTek ansvar för den praktiska delen av teknikutbildningen för studenter som ska bli förskollärare, grundskollärare F-3 och 4-6. 

KomTek i Järfälla har precis avslutat ”Grundläggande teknik” tillsammans med Södertörns högskola. 7.5 hp-kurs med nationellt intag med grundläggande teknik för yrkesverksamma lärare, ett samarbete sedan 2013 och med syfte att öka befintliga lärares kompetens.

KomTek i Falkenberg har påbörjat ett samarbete i mindre skala med Katrinebergs folkhögskola som drivs av region Halland. Deltagare på Lärar- och elevassistentutbildningen har fått lära sig om varför vi undervisar om teknik i skolan och praktiskt jobba med enkla modeller.

Att lära genom att “göra” ger studenterna en konkret kunskap och det ger ett ökat tekniskt självförtroende. I sin kommande yrkesroll kan detta vara en faktor för att komma bort ifrån oreflekterat görande och istället hålla i en genomtänkt, utvecklande och rolig teknikundervisning.

Genom samarbete med utbildningar får KomTek möjlighet att visa på sin samlade kompetens och en bekräftelse tillbaka på att vi är viktiga aktörer inom många delar som rör pedagogisk utveckling av teknikundervisningen i skolan. 

KomTek Sverige deltar i Cetis nätverk för lärarutbildare i teknik. Genom detta nätverk blir KomTek uppdaterade i det senaste inom lärarutbildning världen och bidrar även där med vår kompetens inom ämnet.

SETT – en arena att synas på

KomTek Sverige var på SETT-mässan i Kista i april precis som 5000 andra skolintresserade personer från hela landet. SETT är en förkortning av Scandinavian Education Technology Transformation och är en mässa för ”modernt och innovativ lärande”.

KomTek Sverige hade en monter där för att sprida kunskap om vår verksamhet och visa lärare och skolledare på vilket sätt vi kan bidra med vår kompetens i kommunerna. Vi representerades av 11 olika KomTek-kommuner och vi visade gemensamt upp en mängd olika lektionsförslag med digital inriktning men även koppling till praktiska moment.

För KomTek Sverige är det viktigt att nå ut till hela Sverige, även de som inte är medlemmar i KomTek. Att delta på SETT-mässan är ett sätt att visa att vi hör hemma i den digitala och pedagogiska världen i Sverige.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *