Komtek Sverige

Nyhetsbrev Oktober 2022

Nationell träff i Örebro

Genom idéutbyten och samverkan går den tekniska utvecklingen framåt, liksom all utveckling. Därför var det med stor glädje vi äntligen kunde samla alla Sveriges KomTek till en teknikfest i dagarna tre. Mellan 30 augusti och 1 september bjöds det på allt från det senaste inom AI på Örebro Universitets robotlab till teknikglädjen i Per Helldorfs sinnrika mekaniska maskiner. Den nationella träffen innehöll tankeutbyten och idéutbyten mellan alla KomTek – för är det något alla KomTek är bra på så är det att dela med sig i vårt nationella nätverk.

Öka det tekniska självförtroendet genom teknikläger

Under sommaren höll återigen KomTek dagläger för äldre barn och ungdomar på många platser i Sverige tex Halmstad, Falkenberg, Jönköping, Örebro, Köping och Eskilstuna.Syftet är att deltagarna ska få bekanta sig med olika slags teknik och lära sig använda den till att göra egna projekt. Vi vill också att de ska få upptäcka glädjen i att skapa egna produkter och att göra det tillsammans med andra. Teknik är kul!Vi utformar våra dagläger utifrån vad som passar i respektive kommun och involverar lokala företag så att vi har en bra förankring. Några kommuner inriktar sig enbart på tjejer medan andra erbjuder alla att delta. Gemensamt för alla KomTek som har dagläger/teknikkollo är att deltagarna är mycket nöjda och upplever sig ha lärt sig mycket spännande inom Teknik och framför allt – det tekniska självförtroendet har ökat!

Skolverket projekt Entreprenörskap

Skolverket har beviljat 322 222 kronor i statsbidrag för att KomTek Sverige ska ta fram ett arbetsmaterial för grundskolan, där entreprenöriella aktiviteter kopplas till läroplanen och då främst till ämnet teknik. Målgrupp är årskurser 1-3 och 4-6. 

En projektgrupp från organisationen är tillsatt och tillsammans har de många år av KomTek-erfarenhet. Drivkraften och styrkan hos KomTek som organisation är vår samlade kompetens som delas, prövas och omarbetas gång på gång.

Från vänster: Martina Finér, Charlotte Korslid och Christina Karlberg.

Projektgruppen: “Vi är så tacksamma för alla entreprenöriella aktiviteter de olika KomTeken har delat med oss. Vi vill med avstamp i dessa hjälpa lärarna med ett material som ger en helhetslösning så att eleverna och pedagogerna vågar genomföra utmaningar som är engagerande och kan leda eleverna till att utvecklas till små medvetna entreprenörer både i tanken och i sitt praktiska skapande. Utmaningen blir sedan att få det att hända i varje klassrum, utan KomTeks närvaro. Resultatet av det här projektet hoppas vi ska få det att börja bubbla ute i skolorna!”

Starta KomTek – lyft intresset för teknik bland barn och unga i tidig ålder

Att ingå i ett större sammanhang, i hela Sverige, ger oss styrka och driver oss framåt av olika aktiviteter. I det regionala och nationella nätverket finns mycket erfarenhet och kunskap. Genom att starta ett KomTek i sin kommun får man snabbt och enkelt stöd med att främja lärande inom teknik och naturvetenskap för barn och unga.

KomTek – för Sveriges framtid 

I region Sörmland växer KomTeks verksamhet både genom nystartade KomTek och filialer. Regionen är snart framme vid lansering av Digifysiskt Science Center och detta kommer vi att skriva mer om i nästa nyhetsbrev.

Sverige är i stort behov av kompetens inom teknikbranschen, vilket går att läsa i exempelvis “Trender och Prognoser 2020”,  men också av god allmänbildning så att vi kan leva i en allt mer tekniktät och digital vardag. ALLA ungdomar, killar, tjejer och alla andra, bör se tekniska yrken som tänkbara och lockande alternativ.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *