Komtek Sverige

Nyhetsbrev Januari 2023

2023 – ett år att fira!

 För 20 år sedan startade de första KomTek i Sverige och efter det har intresse sprudlat och en gemenskap kommuner emellan har skapats genom föreningen KomTek Sverige. Verksamheten i ett KomTek kan vara lite olika utifrån de förutsättningar och behov som finns lokalt. Trots det eller tack vare det, har vi en mångfald av KomTek utspridda i landet som alla arbetar åt samma mål – att inspirera till naturvetenskap och Teknik och Entreprenörskap.

Under året kommer olika aktiviteter att arrangeras för att fira KomTek 20 år. Först ut är Challange där det går ut på att bygga en kreativ grattispryl med möjlighet att vinna fina priser.

Modda Sörmland ett helt nytt koncept av science center för barn och unga

Den 14 november 2022 var det premiär för plattformen Modda som ligger i framkant för att kombinera den digitala utvecklingen med den befintliga läroplanen LGR 22. Ett unikt science center som kombinerar fysisk- och digital verksamhet eftersom digital omställning är ett faktum. Modda Sörmland är ett viktigt initiativ till långsiktigt och mer tillgänglig lösning som ökar intresset för högre utbildning hos unga och på sikt möter företagens behov av kompetens. Genom att kombinera Extended reality (XR) med utforskande miljöer så flyttas mentala gränser och med hjälp av flera sinnen görs samtidigt lärandet roligare. 

KomTek Sverige kan stolt presentera att man är en del av detta arbete då man i region Sörmland har valt att satsa på KomTek som fysiska miljöer/noder i sin utformning av Modda Sörmland och under 2023 kommer KomTek Sverige att lansera Tekprenören, ett skolmaterial om entreprenörskap och teknik.

Utvecklingen har pågått i två år tillsammans med alla kommuner i Sörmland. 

För mer information kontakta:

Monica Johansson (S), ordförande i Regionala utvecklingsnämnden

Sofie Sandvik, projektledare från Hållbar Regional Utveckling i Region Sörmland

Kenneth Hagström Regional Utvecklingsdirektör i Region Sörmland.

KomTek arbetar aktivt för jämställdhet

 KomTek arbetar på många olika sätt för att bryta traditionella könsroller och öka flickors teknikintresse.  Nyligen fick KomTek Örebro pris för sitt fina arbete med sitt teknik- och naturdagar för tjejer och icke-binära. Här lyder juryns motivering: Komtek Örebro har med ett långsiktigt och gediget engagemang arbetat för att bryta traditionella könsroller och öka flickors teknikintresse genom projektet Teknik Natur Tjejer. Med kreativitet, gemenskap och målmedvetenhet har Komtek Örebro under lång tid gett hundratals unga tjejer och icke binära i Örebro län möjligheten att upptäcka och skapa kul teknik i en trygg miljö.

Komtek Örebro har som mål att i framtiden se fler kvinnor inom den tekniska sektorn och sedan Teknik Natur Tjejer startades i Örebro har antalet tjejer på teknikprogrammet stadigt ökat. Komtek Örebro inspirerar med sin tålmodighet och kreativitet, de visar att det är kul att arbeta normbrytande och att jämställdhet är framtiden.

Komtek Örebro har med sitt arbete bidragit till ett mer jämställt Örebro län och tilldelas därför Örebro läns jämställdhetspris 2022.

https://www.lansstyrelsen.se/orebro/samhalle/social-hallbarhet/jamstalldhet/orebro-lans-jamstalldhetspris.html

KomTek – ett effektivt stöd för att möta framtiden

 I november 2022 kom rapporten ”TEKNIK – SKOLANS VIKTIGASTE ÄMNE?”. Det är en sammanställning av enkätsvar där ca 1 400 tekniklärare och 300 rektorer i Sverige besvarat frågor om teknikundervisning. Initiativtagare till enkät och rapport är Teknikföretagen och CETIS, Nationellt resurscentrum för teknikundervisning i skolan, som gemensamt jobbar med att stärka och utveckla teknikundervisningen.

Enligt rapporten finns det stora utmaningar i att många lärare är obehöriga men också att behöriga lärare saknar utbildning i nyare moment av kursplanen för teknik samt att skolledningens intresse varierar för att utveckla teknikämnet och dessutom att flickor inte är tilltalade av fortsatt tekniska studier när de slutar högstadiet. Av enkätsvaren är fortbildning ett av de vanligaste svaren på frågan om vad som behövs för att undervisningen ska bli ännu bättre.

I det nya förslaget till nationell digitaliseringsstrategi från Skolverket går det att läsa under delmål 4(s.10):  ”Fler barn och elever utvecklar ett intresse för digital teknik oberoende av könstillhörighet och bakgrund”. Ett sätt att jobba i strategins riktning är att bland annat ordna undervisning och aktiviteter för barn och unga så de får upp ögonen för IT-relaterade yrken genom t. ex programmering.

KomTek genomför riktade insatser som handledning, fortbildning, stöd och inspiration i klassrummet som bidrar till ökad kompetens hos pedagoger. Genom långsiktiga samarbeten med företag, politiker, andra organisationer m. fl. är tillgången till ett KomTek en möjlighet till att fler unga blir intresserade av teknik, IT och problemlösning för att på sikt vara med och öka attraktionskraften för de tekniska yrkena i samhället.

Avslutningsvis citat av  Åke Svensson, VD Teknikföretagen:

”Viljan hos lärare att bedriva en teknikundervisning i världsklass finns – det har vi sett – men många saknar utbildning och rätt verktyg. Sveriges teknikföretag vill gärna fortsätta bidra, men regeringen tillsammans med ansvariga kommunpolitiker behöver ta sitt ansvar och skapa rätt förutsättningar. För det är i dagens skola som vi bygger framtidens konkurrenskraft.”

Dags att starta ett KomTek i din kommun? Läs mer här

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *