Komtek Sverige

Nyhetsbrev Juni 2023

KomTek firar 20 år

För 20 år sedan startade de första KomTek i Sverige. Intresse har ökat genom åren och en gemenskap kommuner i mellan har skapats genom föreningen KomTek Sverige. Den gemensamma nämnaren –  att inspirera till naturvetenskap, teknik och entreprenörskap. För att fira KomTek 20 år arrangeras olika aktiviteter runt om i KomTek-kommunerna. Först ut var Challange – vår instagramtävling som pågick mellan den 13 februari och den 10 mars.

Tävlingsuppgiften var att bygga en kreativ grattispryl. ca 30 bidrag skickades in till tävlingen och flera KomTek ordnade Öppet hus/MakerSpace för att fira och vara kreativa tillsammans.

Ta del av länken och se vem som vann FÖRSTAPRISET  ett VR-set

Nästa aktivitet är Byggruset för att fortsätta fira KomTek 20 år.  Loppet arrangeras på flera platser runtom i Sverige och uppläggen kan se olika ut. Besök ditt närmaste KomTeks hemsida för att se vilka aktiviteter som sker nära dig. Vi ses vid startlinjen 😊

Tekprenören – nytt skolmaterial

Tekprenören är ett nytt skolmaterial  i entreprenörskap och teknik som KomTek Sverige skapat efter finansiellt stöd av Skolverket. Syftet var att ta fram ett material som gör det enkelt för läraren att ta sig an uppgiften att undervisa om entreprenörskap på ett korrekt sätt i ett passande sammanhang.

Vi på KomTek har samlat våra år av erfarenhet och kan nu stolt presentera Tekprenören. Genom att träna problemlösning tillsammans som team i klassrummet och att pröva och ompröva idéer kommer eleverna att utveckla kunskaper om att planera, driva och målmedvetet slutföra ett arbete. De kommer också att utveckla förmågor och kompetenser som kreativitet, nyfikenhet, initiativförmåga, ansvarstagande samt samarbets- och kommunikationsförmåga som är kännetecken för en tekprenör. 

På KomTek Sveriges hemsida finns skolmaterialet tillgängligt och där finns lärarhandledning, presentationer och stödmaterial och allt kopplar tydligt till Lgr 22. Materialet är kostnadsfritt och är anpassat till att användas från årskurs 1 till årskurs 6.

Synas och nätverka på SETT

I april deltog KomTek Sverige på SETT-mässan i Kista. SETT (Scandinavian Education Technology Transformation) är Skandinaviens största mässa för innovativt och livslångt lärande, från förskola till gymnasieskola, i år med ca 5000 besökare. 6 olika KomTek deltog.

SETT är en bra arena för KomTek Sverige att visa upp vårt breda utbud av inspiration, praktiska tips och kunskap kring teknik för barn, ungdomar och pedagoger. Kompetensen vi bidrar med i våra kommuner är uppskattad och att visa hur vi gör skillnad är viktigt.

SETT ger oss också möjlighet att nätverka med andra verksamheter för inspiration och idéutbyte. Vi mötte förutom pedagoger, skolledare och företag även representanter från olika delar av utbildningsväsendet. För påfyllning i den egna kunskapsbanken erbjöds det många intressanta föreläsningar. På mässan lanserade vi vårt läromedel Tekprenören, för pedagoger i åk 1-3 samt 4-6.

Samarbete med gymnasieskolan 

KomTek bedriver inte enbart verksamhet ut mot grundskolorna för att stötta pedagoger med sin undervisning i ämnet teknik utan finns i många kommuner som ett stöd även för gymnasieskolan. Vi brukar ofta prata om att har man ett KomTek i sin kommun så är det som ett “kitt” mellan olika verksamheter som t. ex förskola-grundskola, grundskola-näringsliv, grundskola-gymnasieskolan, gymnasieskolan-näringsliv osv. Ett KomTek kan bidra med sin kompetens på många plan och vara ett stöd i den framtida rekryteringsprocessen av nya unga som är intresserade eller som kan bli intresserad av att jobba i den tekniska sektorn i sin framtid. Exempel på samarbeten med gymnasieskolan:

Praktikplats för gymnasieungdomar

Gymnasieskolans lokaler används i olika typer av aktiviteter t. ex teknikläger för att visa upp lokalerna för inspirera unga att söka olika tekniska och praktiska program

Gymnasieelever som driver UF-företag kan få hjälp av KomTeks personal t. ex med företagsutveckling och tillverkning av prototyp

Gymnasiearbeten i olika former, allt ifrån att driva en kurs på KomTek till att utveckla något specifikt

Teknikinspiration för de elever som utbildar sig på Barn- och fritidsprogrammet och som snart ska ut på sin praktikplats

Fritidskurs på KomTek där teknikprogrammets elever står för experiment med “KomTekbarnen” i gymnasiets laborationssalar och som är en del av elevernas innehåll i fysik 1 på teknikprogrammet

Teknikhandledare på kvällskurser är från främst teknikprogrammet men även andra gymnasieprogram. KomTek är ofta en första referens då dessa ungdomar söker jobb

Samarbete med näringslivet

Runt omkring i våra KomTek-kommuner har vi olika slags samarbeten med näringsliv, företag och industri. Det kan vara samarbeten kring skola/arbetsliv, med Teknikcollege,sponsring eller event såsom teknikläger. Exempelvis Stena Recycling i Halmstad, Volvo i Köping, Epiroc i Örebro, Husqvarna i Jönköping, Randek i Falkenberg och många fler. Alla dessa samarbeten är viktiga för att unga ska kunna förstå teknik och att teknik är en del av vår framtid. 

I Örnsköldsvik samarbetar KomTek med kemiföretaget Sekab. Emil Källström, VD, har skrivit förordet till Tekreprenören utifrån sitt perspektiv för hur vi ska klara klimatutmaningen framöver. 

“Det handlar inte bara om att hitta nya idéer utan att bygga upp nya företag samt rusta våra barn med förmågor för att kunna jobba med denna utmaning. Framtiden behöver drivna tekniker och naturvetare! Vi lever mitt i en klimatkris.

De senaste decennierna och århundradena har utsläppen av växthusgaser vida överskridit vad klimatet kan hantera. Det ser vi idag effekterna av, i form av torka, översvämningar, orkaner och mycket annat. Ett klimat i obalans leder till mer extrema väderförhållanden – redan idag och över hela jordklotet. Mänskligheten har två viktiga uppgifter framför sig:

  • 1. Minska utsläppen av växthusgaser, så mycket som möjligt och så snabbt som möjligt. Annars kommer de problem vi ser idag bli mångfalt värre i framtiden.
  • 2. Hitta nya sätt att hantera de problem som gamla synder kommer orsaka, oavsett hur mycket vi minskar de framtida utsläppen.

Båda dessa utmaningar har en sak gemensamt. Vi måste tänka nytt. Vi måste utmana gamla tankesätt och processer. Och jobbet kommer göras av framtidens ingenjörer, matematiker, fysiker, kemister och biologer. Att läsa teknik- eller naturvetenskapligt program eller plugga vidare inom de naturvetenskapliga och tekniska ämnena ger stora möjligheter att vara med och lösa mänsklighetens problem. Klimatutmaningen behöver inte bara nya idéer.

Helt nya företag kommer växa fram kring de nya lösningarna. För den som vill starta ett företag där man förändrar världen, har kul och tjänar pengar (helst i den ordningen) är en teknisk, naturvetenskaplig grund en fantastisk språngbräda. Vi är många företag som stöttar KomTek av just dessa anledningar. Vi vill se mer teknisk och naturvetenskaplig kompetens och nya, växande företag. Vi vill att Sverige är en global ledare inom den hållbara, industriella omställningen. Då behöver vi fler unga som får upp ögonen för allt det fantastiska som en teknisk och naturvetenskaplig utbildning ger möjlighet till. Klimatet kan inte vänta – lycka till med ditt arbete med detta läromedel. Kanske är detta första steget för att just Du ska bygga framtidens hållbara miljöteknikföretag?”

Dags att starta ett KomTek i din kommun? Läs mer här 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *