Komtek Sverige

Nyhetsbrev Oktober 2023

KomTek 20 år – Byggruset

20-års firandet har fortsatt ute i våra KomTek-kommuner i Sverige. Genom att genomföra liknande aktiviteter utifrån olika förutsättningar vill vi lyfta organisationen och även samtidigt marknadsföra de fina insatser vi gör för barn och unga för att bli nyfikna på teknik. 

I Örebro ägde byggruset rum den 21 maj för barn i årskurs 1-6 och den 13 juni tillverkades det 150 st pappersflygplan och tillhörande ”flygplanskastare” på Snöstorps sommarfritids i Halmstad, i Eskilstuna genomfördes aktiviteten 15 juni som ett inslag på kommunens sommar- byggkollo i samarbetet med Rekarnegymnasiet  och den 4 juli i Falkenberg för barn på 3 fritidshem.

Fler KomTek deltog och fler KomTek har planer på att genomföra eventet under hösten. Nästa tillfälle för firande blir ett gemensamt höstlovsbygge 🙂

AI och skolan – Hur kan KomTek vara ett stöd?

KomTek i Eskilstuna har träffat ett 40-tal lärare och föreläst för dem om hur de kan använda AI i skolan. En del lärare känner sig osäkra på hur de ska undervisa om detta. Utifrån detta har KomTek i Eskilstuna planer på att göra ett AI-skolprogram som kan användas i klassrummet. Viktigt är att få lärarna att förstå att det finns möjligheter och svårigheter men att vi måste undervisa eleverna om detta ur både ett samhällsperspektiv och ett källkritiskt perspektiv. På senaste KomTekträffen för region Öst var en av diskussionspunkterna “AI och skolan”. Enligt Jenny Rabée verksamhetsledare för KomTek i Eskilstuna gav det intressanta tankar och nya ingångar för fortsatt arbetet i den egna kommunen.

En del KomTek omvärldsspanar redan för sin förvaltnings räkning när det gäller ny teknik. En del har fått uppdrag att specifikt titta på hur AI kan angripas som fenomen i teknikundervisningen men också hur man t. ex kan utveckla undervisningen utifrån att nu ChatGPT finns tillgängligt för eleverna.

Lite tips:

Orientera dig kring AI och lärande, en sida där spaningen.se har samlat mycket material från många olika aktörer.

Teknikföretagen vill se en svensk STEM-strategi

“Sådana strategier innebär att samhällets olika aktörer, politiken, utbildningsväsende, myndigheter och näringsliv ställer sig bakom en långsiktig agenda och handlingsplan med nationella mål, till exempel för kvalitén på de kunskaper ska uppnås och för hur många som bör studera STEM-utbildningar. Att satsa på STEM handlar om att höja kvaliteten i hela utbildningskedjan. Från grundskola via gymnasienivå och upp till universitet och forskning.”

utdrag ur Debatartikel i Alltinget 20/6 2023

I senaste enligt Prop. 2023/24:1 Utgiftsområde 16 kan man läsa “Regeringen avser därtill att ta fram en STEM-strategi, som spänner över hela utbildningssystemet från förskola till forskarutbildning och forskning” 

KomTek Sverige deltar kontinuerligt i STEM-nätverk som arrangeras av IVA. I detta nätverk ses olika aktörer och organisationer som på ett eller annat sätt vill påverka barn och ungas vetenskapliga kapital för att våga välja en framtida karriär inom teknik och/eller naturvetenskap. KomTek i Sverige ser gärna en STEM-strategi och vill genom sina 20 års erfarenhet fortsatt vara med att bidra och påverka i rätt riktning för ökat teknik- och naturvetenskapligt intresse hos barn och unga.

Läs gärna rapporten: “Vetenskapligt kapital med fokus på teknik och naturvetenskap” från IVA.

Ta gärna del av seminariet  Så hindrar vi att STEM-strategin blir en papperstiger – erfarenheter från Danmark från 3 oktober 2023.

En röst från ett nystartat Komtek

Kommun: Laholm
Verksamhetsledare: Fredrik Olsson
Startår: 2021

Vad behövde du hjälp med i början? Alternativt vad fick du hjälp med i början?
Vi fick stor hjälp till en början att dels förstå vad KomTek står för och hur brett utbud som levereras. I etableringsskedet fick vi stor hjälp av närliggande KomTek med vilken undervisning de bedrev och vilka materialinköp som behövdes. 

Vad valde ni att börja med för verksamhet?
Eftersom vi ligger organiserade under Kulturskolan på orten, blev det naturligt att starta med frivillig- och lovverksamhet. Det har blivit en succé. I nuläget har vi 7 klasser och (tyvärr) ett tjugotal elever på kö. 

Vad upplever du att den nationella föreningen KomTek Sverige bidrar med?
Vi får hela tiden nya tips på t.ex genomtänkta modeller och konstruktioner som vi kan förverkliga tillsammans med våra elever. Vi får även ta del av den senaste forskningen inom teknikområdet och på så vis vara ”up to date”. 

Vad har du för råd till andra som funderar på att starta KomTek i sin kommun?
Först, gör det! Fundera inte, starta! Vi får hela tiden hjälp från föreningen. KomTek är så breda i sitt kunskapsutbud. Har man en fråga t. ex om en teknikpryl, så finns det alltid någon som har sysslat med just den prylen och delar med sig med all sin kunskap och erfarenhet.

Dags att starta ett KomTek i din kommun? Läs mer här 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *