Komtek Sverige

Nyhetsbrev nr:1 2024

Nu blir det verkstad av STEM-strategin

I slutet av 2024 kommer regeringen att presentera en STEM-strategi som spänner över hela utbildningssystemet från förskola till forskarutbildning. Enligt  utbildningsminister Mats Persson finns en risk att Sverige blir omsprungna av länder som satsar stort på forskning och utveckling. Därtill kan rapporter från PISA och TIMSS visa fortsatt på att kunskaper inom STEM är bristfälliga hos många elever i Sverige. SCB:s enkätundersökning bland gymnasieungdomar 2021 visar dessutom på att de yrken många ungdomar vill utbilda sig till inte är de yrken som arbetsmarknaden främst behöver. Därav behovet av en nationell STEM-trategi.

Nu samlas det in idéer och förslag på åtgärder från näringslivet och berörda intressenter. Det diskuteras hur man kan öka intresset för STEM-utbildningar bland unga och vilka insatser som behövs för att få fler kvinnor att påbörja en STEM-utbildning.
KomTek Sverige har lämnat in synpunkter genom ett inspel till STEM-strategin. Kortfattat skrev vi att KomTek:

  • bidrar till att skapa en röd tråd från förskola till gymnasium med sammanhängande pedagogisk strategi i kommunen 
  • möter en prioriterad målgrupp både på skoltid och fritid 
  • har lokal förankring och kan utföra ett långsiktigt arbete med syftet att öka intresset för teknik 
  • deltar aktivt i nationella nätverk med nationella aktörer och organisationer
  • genomför regelbundna nätverksträffar, både regionalt och nationellt som främjar erfarenhetsutbyten och kompetensutveckling 
  • fungerar som en samlad teknikresurs för kommunen

KomTek Sveriges inspel och åsikt är att ett ”tekniknav” kan vara en av de åtgärder som kan spela en nyckelroll i främjandet av den kommande nationella STEM-strategin.

Läs vårt inspel till STEM-strategin i sin helhet.

Samarbete med näringslivet

Hur ser ert behov ut på Husqvarna av arbetskraft inom STEM-ämnena?Husqvarna Group, med sin djupa tradition av innovation och teknisk expertis, är ständigt på jakt efter kvalificerade individer som kan hjälpa oss att forma framtidens teknik. Vi tror på att driva gränserna för vad som är möjligt och skapa produkter och lösningar som inte bara är proffsiga utan också hållbara.

Både nu och i framtiden kommer vi att fortsätta fokusera på ingenjörsexpertis inom bla mekanik, elektronik, mjukvara och systemdesign. Vår elektrifieringsresa är här för att stanna, och vi ser ett ökande behov av specialiserade ingenjörer som kan fortsätta utforma, implementera och utveckla elektriska system och infrastruktur. Våra ingenjörer arbetar också med autonoma lösningar, så kompetens inom detta område är avgörande.
Givet är också AI, vilket är ett område som växer och integreras alltmer i vår verksamhet. Genom att använda AI kan vi göra förbättringar inom kvalitet, effektivitet och skapa ”smarta” lösningar som har ett hållbarhetsfokus.  

Vad gör ni för att bidra till ökat intresse för ert företag för barn och unga?

Husqvarna, som en betydande arbetsgivare, tar sitt ansvar på allvar när det gäller att inspirera unga människor att intressera sig för teknik. Vi gör detta genom att visa hur spännande och roligt teknik kan vara. Vårt engagemang innefattar både traditionella åtaganden, såsom praktikplatser och mässor för högstadie- och gymnasieelever, samt andra initiativ. Vi sponsrar inte bara med finansiella resurser utan delar också med oss av vår kunskap.
Exempel på några initiativ:
• Vi är med och hjälper tekniska center såsom UppTech att skapa inspirerande tekniska miljöer för barn.
• Vi har varit med och startat upp av en robotklubb på en gymnasieskola i Jönköping.
• Vi erbjuder studiebesök på våra anläggningar och deltar i etablerade program som ex IGE Day på vår site i Jonsered, Göteborg.
• Förra året var vi med på Dreamhack, där barn och ungdomar fick spela spel på en av våra automowers-produkter 😊
• Nu under påsken deltar vi i en aktivitet där femteklassare får testa på rolig teknik och lösa kluriga utmaningar.
• I sommar tar vi emot deltagare från KomTek´s Teknikkollo.

Vi är stolta över att bidra till att forma framtidens teknikentusiaster!

Initiativ för elever som behöver bygga  

KomTek Halmstad har i många år tagit emot barn som av någon anledning inte klarat av att gå i en traditionell skola under en tid. Det kan röra sig om hemmasittare, barn med NPF-diagnoser, anpassad skolgång mm. På KomTek får de bygga modeller/konstruktioner lagom anpassade efter intresse och svårighetsnivå så att de lär sig och känner glädje i att lära sig. De får ett miljöombyte, blir sedda och får en möjlighet att känna att de är duktiga. Detta bidrar till bättre självförtroende och ökad motivation till att lära sig annat.

Ett exempel från Gina i Halmstad: “Jag hade en liten osäker och blyg pojke i åttaårsåldern. Han gjorde en ljusslinga med strömbrytare, lampor och batterihållare (och givetvis säkring). Vi snackade om öppen o sluten krets och han lödde efter ett schema. Efteråt frågade han om han fick ta med sig schemat, för han ville ta med det till skolan och berätta om vad han lärt sig och hur han gjort. Han fick briljera och hålla ett litet föredrag i skolan om något som de andra inte kunde eller hade gjort, som han växte.” 

Gina menar att med en verksamhet såsom KomTek så är det lätt att vara flexibel och anpassningsbar för att möta barn i olika behov av stöd. Dessa barn har behov av att bli sedda och ibland i en annan miljö än i skolan för att lyckas.

Film om hur lärare använder Tekprenören 

Materialet Tekprenören har börjat användas på skolorna och nu har vi dessutom tagit fram en inspirerande film som visar exempel på hur man som lärare kan använda materialet med eleverna. Länk till filmen

Ta del av vår summering av firandet av KomTek 20 år.

Ta del av vår summering av firandet av KomTek 20 år

Bygglek lockar barn att skapa tillsammans

Såga, spika och skruva. Gör om, gör rätt, försök och våga igen.

I Helsingborgs kommun har man startat ett koncept som man kallar för Bygglek. 

Under H22 City Expo, internationella stadsmässan i Helsingborg bestämde sig kommunen för testa att driva en bygglek i Helsingborg. Testet slog väldigt väl ut och kommunen prövar nu en mobil containervariant av byggleken. 

Containern innehåller bl a verktyg och hyvelbänkar som kan ställas utanför containern och där finns plats för material som hämtas på Återbruket. Skolan får boka containern en termin i taget och innan den körs ut till skolgården får ansvarig personal gå en utbildning i hur man hanterar och ansvarar för containern och en praktisk utbildning i verktygshantering som KomTek Helsingborg står för.

  • Miljön är flexibel och blir aldrig färdig
  • Olika typer av löst material tillhandahålls
  • Alla barn ges möjlighet att hitta sina utmaningar, på lagom nivå
  • Vuxna är närvarande och ansvarar för platsen och dess aktiviteter men låter barnens initiativ styra och vara i fokus

Detta är ett sätt att hitta barnen där de befinner sig och erbjuda kreativt skapande på skolgården med riktigt material och verktyg. 

Satsningen i Helsingborgs kommun är ett kreativt inslag och kan vara ett komplement även för redan etablerade KomTek för att nå ut i kommunerna med sin verksamhet. 

Dags att starta ett KomTek i din kommun? Läs mer här 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *