Komtek Sverige

Nyhetsbrev nr:2 2024

Samarbete med näringslivet

I Järfälla finns ett samarbete mellan KomTek och larmföretaget RCO. Verksamhetsledare Roger Viklund på KomTek Järfälla berättar att de tillsammans med RCO har utvecklat ett undervisningsmaterial ”Uppdrag Larm” för högstadiet. Det omfattar totalt 10 klocktimmar fördelade på tre uppdrag om läraren vill använda hela materialet. För klassen startar arbetet med ett studiebesök på RCO där företaget och uppdragen presenteras. Det första uppdraget handlar om att lära känna Microbiten och utifrån övningsuppgifter bygga ett enkelt larm där man använder någon av Microbitens sensorer och bygga i t.ex. wellpapp. I uppdrag två lär de känna programspråket Python då de ska ändra/uppdatera befintlig kod i en färdig fysisk larmlösning. I det sista uppdraget ska eleverna spåna kring framtidens larmlösningar utifrån frågeställningen ”Vad kommer att vara värdefullt och viktigt att skydda?”.

Tarja Hillbom Välilä på RCO skriver att de ser ett behov inom mjukvara, systemering och programmering på olika nivåer samt inom elektronik och systemtest.

För att bidra till ökat intresse hos barn och unga så har de sedan 2018 drivit programet Girl Power (https://www.rco.se/om-rco-security/girl-power) för att få in fler kvinnor in i säkerhetsbranschen, vilken är väldigt mansdominerad. Den stora bristen på säkerhetstekniker, särskilt kvinnliga sådana, har sedan en tid tillbaka uppmärksammats av flera inom branschen. RCO Security vill göra skillnad och tillsammans med bland annat Järfälla gymnasium har de initierat ett program som syftar till att fler tjejer ska söka till el/energiprogrammet på gymnasiet. De deltar på öppet hus för att informera både blivande elever och deras föräldrar hur arbetsmarknaden ser ut samt vilka olika typer av tjänster som finns. De samarbetar även med grundskolorna genom samarbetet med KomTek och ovan beskrivna Uppdrag larm.

Ett axplock av aktiviteter som är på G på KomTek i sommarSverige

Nyköping:  Makerspace plus tillsammans med Barnkultur på turné tillsammans med Bokbussen/Biblioteket

Örebro: KomTek on the road, två bilar med enkla teknikbyggen besöker platser i kommunen och kranskommuner

Falkenberg: Aktivitetsdagar på SIA-glass i Slöinge, Kreativa teknikdagar för tjejer i årskurs 8 och 9

Katrineholm: Deltar på NärCon i Linköping

Värnamo: Drakbygge tillsammans med fritidsbarn i början av sommarlovet

Halmstad: Teknikdagar för tjejer och ickebinära tillsammans med Laholm och Falkenberg 

Jönköping: Teknikkollo för högstadieungdomar samt KomTek på turné med Kulturskolan,

För mer information om olika aktiviteter i en KomTek-kommun nära dig, gå in på hemsidan.

KomTek Örebro medverkar på Skolverkets webbinarium inom AI – Hur gör man?

Måndag 10 juni berättar KomTek Örebro om sina fortbildningsinsatser om AI för lärare inom F-6.

https://www.skolverket.se/om-oss/kalender-for-webbinarier-och-konferenser/kompetensutveckling-inom-ai—hur-gor-man—-webbinarium

En röst från ett nystartat KomTek

Kommun: Svenljunga
Verksamhetsledare: Ann-Louise Lallo
Startår: 2024

Vad behövde ni hjälp med i början? Alternativt vad fick du hjälp med i början?

Vi har fått stöd i hur vi på olika sätt kan organisera verksamheten och vilka aktiviteter som kan vara tänkbara. Vi är fortfarande i uppstartsfasen och samlar både kunskaper och material för att bygga ut vår verksamhet.

Vad valde ni att börja med för verksamhet?

Vi började med att lägga till KomTeks koncept med Tekprenören och dess material och fick flera klasser att delta i detta under skoltid. Vi har även startat uppbyggnaden av flera tekniklådor att låna ut till både förskolorna och skolorna i kommunen. Programmeringslådorna som vi hade sedan tidigare uppdaterar vi med mer lärarmaterial. Mycket planering är igång för höstens verksamhet samt tankar hur vi kan utveckla verksamheten och knyta fler pedagoger till KomTek.

Vad upplever du att den nationella föreningen KomTek Sverige bidrar med?

Här får vi ett gott stöd i hur vi kan inspirera och möta både pedagoger och elever i arbetet med teknik. Den lilla kommunen får stöd i vad som händer på nationell nivå för att främja teknikintresset men även vad vi kan göra här hos oss utifrån våra förutsättningar.

Vad har du för råd till andra som funderar på att starta KomTek i sin kommun?

Ta kontakt, åk på besök och våga fråga. Vi behöver jobba tillsammans och då blir det både lättare och roligare. Det finns många varianter av KomTek men tillsammans kan vi stötta varandra.

Dags att starta ett KomTek i din kommun? Läs mer här 

Följ KomTek Sverige på Facebook där ni exempelvis kan se bilder från SETT-mässan.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *