Komtek Sverige

Tekprenören och problemlådan

Ta del av Skolmaterialet Årskurs 4 - 6

TEKNIK + ENTREPRENÖRSKAP = TEKPRENÖREN

Har du och klassen jobbat tidigare med problemlösning och entreprenöriellt förhållningssätt är detta ett bra sätt att öka utmaningen. I detta material får du ett färdigt upplägg men det går också bra att välja ut bitar som passar er bäst.

Lärarhandledning

Syftet med vår lärarhandledning är att den ska vara inspirerande och ett stöd för dig. I lärarhandledningen finns tankar, idéer och förslag på hur du tillsammans med eleverna kan arbeta med KomTeks skolmaterial.

Vårt material är kopplat till Lgr-22 och får laddas ner, skrivas ut och spridas fritt.

Presentation

Presentationen kan användas som den är direkt i klassrummet, du kan också välja att ladda ner och ändra i den så det passar din undervisning.

I presentationen finns det även kommentarer för att stötta dig då du går igenom processen tillsammans med dina elever.

Stödmaterial

Här finns extra material som vi bland annat hänvisar till i lärarhandledningen och som du kan använda på det sätt som passar din undervisning och dina elever.

Stödmaterialet består av olika tips så som extra övningar, förslag på bilder och länkar att hämta mer inspiration ifrån.

Lärarhandledning

Syftet med vår lärarhandledning är att den ska vara inspirerande och ett stöd för dig. I lärarhandledningen finns tankar, idéer och förslag på hur du tillsammans med eleverna kan arbeta med KomTeks skolmaterial.

Vårt material är kopplat till Lgr-22 och får laddas ner, skrivas ut och spridas fritt.

Presentation

Presentationen kan användas som den är direkt i klassrummet, du kan också välja att ladda ner och ändra i den så det passar din undervisning.

I presentationen finns det även kommentarer för att stötta dig då du går igenom processen tillsammans med dina elever.

Stödmaterial

Här finns extra material som vi bland annat hänvisar till i lärarhandledningen och som du kan använda på det sätt som passar din undervisning och dina elever.

Stödmaterialet består av olika tips så som extra övningar, förslag på bilder och länkar att hämta mer inspiration ifrån.

Presentation

Presentationen kan användas som den är direkt i klassrummet, du kan också välja att ladda ner och ändra i den så det passar din undervisning.

I presentationen finns det även kommentarer för att stötta dig då du går igenom processen tillsammans med dina elever.

Stödmaterial

Här finns extra material som vi bland annat hänvisar till i lärarhandledningen och som du kan använda på det sätt som passar din undervisning och dina elever.

Stödmaterialet består av olika tips så som extra övningar, förslag på bilder och länkar att hämta mer inspiration ifrån.